Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (83) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badania nad przerobem konopi przemysłowych na papiernicze masy celulozowe przeznaczone do bielenia

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Podjęto badania nad uzyskaniem mas celulozowych przeznaczonych do bielenia z łodyg konopi przemysłowych, drewna tych łodyg oraz konopnych włókien łykowych. Zbadano przebieg delignifikacji tych surowców włóknistych w procesie roztwarzania siarczanowego. Stwierdzono, że jest on zróżnicowany ze względu na istotne różnice w składzie chemicznym łodyg konopnych, drewna konopnego oraz włókien łykowych. W przypadku konopnych włókien łykowych podjęto próbę zdelignifikowania ich w procesie delignifikacji tlenowej, tj. z pominięciem procesu roztwarzania siarczanowego. Wykonano również doświadczenia, w których łodygi konopi przemysłowych poddano wspólnemu roztwarzaniu z drewnem brzozowym i sosnowym. Stwierdzono, że w tym przypadku przebieg delignifikacji surowca konopnego i drewna jest podobny jak w procesie roztwarzania prowadzonym oddzielnie.

Tagi: industrial hemp, kraft pulping, oxygen delignification, kappa number,

Cytowanie: Danielewicz D., Surma-Ślusarska B.; Processing of Industrial Hemp into Papermaking Pulps Intended for Bleaching. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 6 (83) pp. 110-115.l

Opublikowano w numerze nr 6 (83) / 2010, strony 110–115.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook