Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (83) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Korzyści wynikające ze stosowania nadboranu sodu w procesie delignifikacji tlenowej

Research and development

Autorzy:

  • Pesman Emrah
    The Department of Forest Industrial Engineering, Faculty of Forestry, Artvin Çoruh University, Artvin, Turkey
  • Kalyoncu Evren E.
    The Department of Pulp and Paper Tech., Faculty of Forestry, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
  • Kirci Hüseyin (j/w)

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Tlen, od dawna chętnie stosowany oksydant w przemyśle papierniczym wykazuje niższą selektywność w stosunku do lignin, dlatego stopień delignifikacji w fazie tlenowej jest ograniczony właściwościami pulpy. W pracy badano wpływ dodatku nadboranu sodu i nadtlenku wodoru w fazie tlenowej w celu zwiększenie stopnia delignifikacji. Przy stałej zawartości tlenu aktywnego (średnio 0.5%), stopień delignifikacji wzrósł od 45.56% do 49.42% w przypadku nadtlenku wodoru i do 52.96% w przypadku nadboranu sodu. W stosunku do próby kontrolnej stopień delignifikacji wzrasta do 57.59% przy zastosowaniu nadboranu sodu, zawierającego 1% tlenu aktywnego. Ponadto porównano koszty stosowania nadboranu sodu jak i nadtlenku wodoru uwzględniając zastosowanie handlowe. Wykazano większą efektywność delignifikacji w fazie tlenowej przy zastosowaniu nadboranu sodu niż nadtlenku wodoru.

Tagi: oxygen delignification, sodium perborate, selectivity, active oxygen, hydrogen peroxide.

Cytowanie: Pesman E., Kalyoncu E. E., Kirci H.; Sodium Perborate Usage instead of Hydrogen Peroxide for the Reinforcement of Oxygen Delignification. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 6 (83) pp. 106-109.

Opublikowano w numerze nr 6 (83) / 2010, strony 106–109.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook