Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (83) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Modyfikacja plazmowa włóknin filtracyjnych stosowanych w ochronie układu oddechowego

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W procesach mikrofiltracji stosowane są powszechnie włókniny melt-blowing. W dążeniu do podniesienia skuteczności filtracyjnej włókniny poddawane są różnorodnym modyfikacjom. W pracy proponowana jest obróbka włóknin w plazmie RF z wykorzystaniem gazów procesowych: powietrza, metanu, HMDSO. Skuteczność zastosowanej obróbki oceniano na podstawie wyników penetracji i oporów przepływu aerozolu NaCl w strumieniu powietrza. Oceniano także efekty wywoływane oddziaływaniem plazmy na włókniny filtracyjne w zakresie wpływu na budowę chemiczną i topografię powierzchni przy użyciu techniki spektroskopii absorpcyjnej promieniowania ATR-IR i mikroskopii SEM. Otrzymano filtry o wysokiej skuteczności filtracji, które nie zwiększają oporów przepływu aerozolu.[

Tagi: filtration, polypropylene nonwoven, filter, plasma treatment, Iow-pressure cold plasma.

Cytowanie: Urbaniak-Domagała W., Wrzosek H., Szymanowski H., Majchrzycka K., Brochocka A.; Plasma Modification of Filter Nonwovens Used for the Protection of Respiratory Tracts. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 6 (83) pp. 94-99.

Opublikowano w numerze nr 6 (83) / 2010, strony 94–99.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook