Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (83) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ higroskopijności nitek łączących warstwy na transport wody dzianin dwuwarstwowych

Research and development

Autorzy:

  • Zhou Liya
    Key Lab of Textile Science & Technology, Ministry of Edycation, Dong Hua University, Shanghai, P. R. China
  • Zhou Liya
    College of Textiles, Dong Hua University, Shanghai, P. R. China
  • Feng Xun-Wei (j/w)
  • Li Yi
    Institute of Textile & Clothing, The Hong Kong Polytechnic University, Kowloon, P. R. China

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Dzianiny funkcjonalne rozwijają się bardzo szybko, umożliwiając kontrolę wilgoci, szybkie suszenie poprzez właściwy dobór nitek, strukturę tkaniny i obróbkę końcową. Praca skupia się na roli jaką odgrywają nitki łączące poszczególne warstwy dzianin dwuwarstwowych w transporcie wody, badając w układzie przestrzennym efekty higroskopijności nitek łączących. Wykazano, że wykorzystanie mieszanek bawełna-poliester dla konstrukcji nitek łączących może znacznie zwiększyć zdolności dzianin do przewodzenia wilgoci, porównując je z nitkami bawełnianymi, natomiast porównując z nitkami poliestrowymi wykazano, że modyfikowany poliester o wyższej higroskopijności może poprawiać zdolności transportu wody.

Tagi: connecting yarn, hygroscopicity, liquid water transfer, knitted double-layer fabric.

Cytowanie: Liya ZHOU, Xunwei Feng, Yi LI; Influences of the Fibre Hygroscopicity of Connecting Yarn on the Liquid Water Transfer Property of Knitted Double-Layer Fabric. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 6 (83) pp. 72-75.

Opublikowano w numerze nr 6 (83) / 2010, strony 72–75.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook