Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (83) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Określenie relacji pomiędzy przepuszczalnością powietrza tkanin i ich właściwościami mechanicznymi

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Każda tkanina powstaje w wyniku połączenia nitek osnowy i wątku za pomocą przeplotu a ich oddziaływanie zależy od tarcia włókien i przędz między sobą. Odległość pomiędzy dwoma punktami określa porowatość tkanin. Właściwości mechaniczne tkanin wpływają w istotny sposób na ich właściwości użytkowe. W artykule przedstawiono badania nad wzajemną zależnością właściwości mechanicznych tkaniny i przepuszczalnością powietrza. Stwierdzono zależność odwrotnie proporcjonalną typu logarytmicznego pomiędzy właściwościami mechanicznymi a przepuszczalnością powietrza.

Cytowanie: Fatahi II., Alamdar Yazdi A.; Assessment of the Relationship between Air Permeability of Woven Fabrics and Its Mechanical Properties. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 6 (83) pp. 68-71.

Opublikowano w numerze nr 6 (83) / 2010, strony 68–71.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook