Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (83) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ kształtu wirującej dolnej elektrody na strukturę włóknin otrzymanych przez elektroprzędzenie

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Badania prowadzono dla włókien z polialkoholu winylu (PVA) i termoplastycznego poliuretanu (TPU). Nanowłókna otrzymywano metodą elektroprzędzenia przy zastosowaniu urządzenia NanospiderTM. W procesie elektroprzędzenia stosowano trzy różne dolne elektrody wirujące: gładką elektrodę cylindryczną i dwie różne elektrody z występami. Struktura runa PVA otrzymanego przez elektroprzędzenie była zróżnicowana wraz ze zmianą elektrody. W badaniach porowate runa z nanowłókien TPU otrzymano jedynie przy zastosowaniu elektrod z występami (otrzymanie runa TPU przy zastosowaniu gładkich elektrod cylindrycznych było niemożliwe). Kształt dolnych elektrod wirujących nie ma wpływu na średnicę nanowłókien PVA ani TPU otrzymanych przez elektroprzedzenie.

Tagi: electrospinning, nanofibre, PVA, TPU.

Cytowanie: Adomavičiute E., Stanys S., Banuškevičiute A., Milašius R.; Influence of the Shape of the Bottom Rotating Electrode on the Structure of Electrospun Mats. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 6 (83) pp. 49-53.

Opublikowano w numerze nr 6 (83) / 2010, strony 49–53.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook