Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (83) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Analiza matematyczna rozkładu średnic nanowłókien otrzymanych w wyniku elektroprzędzenia

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W procesie elektroprzędzenia na rozmaitych powierzchniach tworzą się włókniny z nanowłókien o różnych średnicach. Nie ma jednoznacznej opinii wyjaśniającej to zjawisko ponieważ rozkład średnic nanowłókien jest bardzo złożony. Celem artykułu jest analiza rozkładu średnic nanowłókien oraz porównanie wyników przy zastosowaniu metod statystycznych. Analiza rozkładów wykazuje podobieństwo do rozkładu logarytmicznego normalnego oraz brak zależności od czasu procesu elektroprzędzenia. Dla oceny rozkładu średnic zaproponowano system złożony z trzech rozkładów normalnych. Hipoteza ta została potwierdzona doświadczalnie dla włóknin z nanowłókien PVA. Dowiedziono wysoką korelację pomiędzy wartościami wyliczonymi i wyznaczonymi doświadczalnie. Przedstawioną metodę sprawdzono również dla innych rodzajów włóknin otrzymując wyniki pozytywne.

Tagi: electrospinning, PVA nanofibre, diameter distribution.

Cytowanie: Malašauskiene J., Milašius R.; Mathematical Analysis of the Diameter Distribution of Electrospun Nanofibres. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 6 (83) pp. 45-48.˙˙

Opublikowano w numerze nr 6 (83) / 2010, strony 45–48.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook