Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (83) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Włókna z alginianu cynku z nanododatkiem krzemionki (SiO2)

Research and development

Autorzy:

  • Mikołajczyk Teresa
    Department of Man-Made Fibres, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Technical University of Łódź, Łódź, Poland
  • Boguń Maciej (j/w)
  • Rabiej Stanislaw
    Department of Materials and Environmental Sciences, University of Bielsko-Biala, Bielsko-Biała, Poland
  • Król Paulina
    Department of Man-Made Fibres, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Technical University of Łódź, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Opracowano warunki wytwarzania nanokompozytowych włókien z alginianu cynku z nanododatkiem krzemionki (SiO2) w oparciu o wcześniejsze badania nanokompozytowych włókien z alginianu cynku z nanododatkiem TCP. Określony został wpływ podstawowych parametrów procesu formowania, takich jak np. wyciąg filierowy i związana z tym deformacja w etapie rozciągu na strukturę porowatą, nadmolekularną, właściwości sorpcyjne oraz właściwości wytrzymałościowe włókien z alginianu cynku z nanododatkiem SiO2. Dokonano analizy porównawczej struktury i właściwości włókien zawierających nanododatki TCP i SiO2. Określono wpływ rodzaju wprowadzonego nanododatku na strukturę i właściwości badanych włókien.

Tagi: alginate fibres, nanoadditive, fibre forming, properties nanocomposite fibres.

Cytowanie: Mikołajczyk T., Boguń M., Rabiej S., Król P.; Zinc Alginate Fibres with a Silica (SiO2) Nanoadditive. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 6 (83) pp. 39-44.

Opublikowano w numerze nr 6 (83) / 2010, strony 39–44.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook