Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (83) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wytwarzanie ciągłych włókien celulozowych modyfikowanych białkami roślinnymi

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule przedstawiono ekologiczną metodę formowania włókien celulozowo-białkowych z modyfikowanej celulozy rozpuszczalnej w wodnym roztworze wodorotlenku sodowego oraz izolatów białek roślinnych rzepaku i słonecznika. Włókna formowano z alkalicznych roztworów celulozowo-białkowych do kąpieli koagulacyjnej zawierającej kwas siarkowy i siarczan sodu. Przedstawiono właściwości mechaniczne oraz morfologiczne włókien celulozowych modyfikowanych białkami roślinnymi. Otrzymane włókna celulozowo-białkowe charakteryzuje stosunkowo wysoka wartość wskaźnika wtórnego pęcznienia WRV (do 139%). Wykazano istotny wpływ stężenia i rodzaju białka w roztworze przędzalniczym na stabilność formowania i właściwości mechaniczne włókien. Badano właściwości morfologiczne i strukturalne włókien celulozowo-białkowych metodą mikroskopii skaningowej SEM i WAXS. Przedstawiono także wyniki badań mikrobiologicznych wobec bakterii Staphylococcus aureus.

Tagi: modified cellulose, cellulose solutions, plant proteins isolates, cellulose-protein fibres

Cytowanie: Wawro D., Stęplewski W.; Producing of Continuous Cellulose Fibres Modified with Plant Proteins. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 6 (83) pp. 32-38.

Opublikowano w numerze nr 6 (83) / 2010, strony 32–38.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook