Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (83) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Przemysł tekstylny i odzieżowy we Włoszech. Stan obecny i wyzwania dla dalszego rozwoju

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

  • Greta Maria
    Department of European Integration and International Marketing, Faculty of Organization and Managementme, Technical University of Łódź, Łódź, Poland
  • Lewandowski Krzysztof
    Institute of Economics, University of Łódź, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Sektor tekstylny i odzieżowy jest jednym z najważniejszych sektorów przemysłu przetwórczego we Włoszech i odgrywa ważną role w Unii Europejskiej, jak i w skali światowej. Sektor ten przyciąga również uwagę badaczy ze względu na swoją specyfikę. Współcześnie bowiem rzadko spotyka się sytuację, w której zamożny i wysoko rozwinięty kraj specjalizuje się w produkcji pracochłonnych, zorientowanych na modę wyrobów, zaś system produkcyjny oparty jest na małych i średnich przedsiębiorstwach. Celem artykułu jest zaprezentowanie bieżącej sytuacji i przyszłych wyzwań dla sektora tekstylno – odzieżowego we Włoszech. Artykuł jest podzielony na trzy części. Pierwsza opisuje międzynarodową i krajową pozycję włoskiego sektora tekstylno – odzieżowego, druga – jego najważniejsze cechy, trzecia zaś – relacje między sprzedawcami i kupującymi w tym sektorze.

Tagi: Italian industry, textile industry, apparel industry.

Cytowanie: Greta M., Lewandowski K.; The Textile and Apparel Industry in Italy: Current State and Challenges to Further Growth. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 6 (83) pp. 20-25.

Opublikowano w numerze nr 6 (83) / 2010, strony 20–25.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook