Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (83) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Normy i standardy w obszarze CSR jako istotny czynnik różnicujący towary na rynku tekstylno-odzieżowym

General problems of the fibre and textile industries

Autor:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporote Social Responsibility – CSR) to zagadnienie, które w ostatnich latach nabrało szczególnego znaczenia. Dyskutowane jest w kręgach naukowych jak i coraz częściej dostrzegane w praktyce działalności przedsiębiorstw, jako czynnik decydujący o konkurencyjności, czynnik bez którego funkcjonowanie w dłuższej perspektywie czasu staje się praktycznie niemożliwe. CSR stanowi w dzisiejszych czasach wyzwanie dla każdego przemysłu, dla niewielu jednak sektorów presja ze strony konsumentów, mediów i organizacji pozarządowych na wdrażanie społecznie odpowiedzialnych zasad postępowania jest tak duża, jak w przypadku przemysłu tekstylno-odzieżowego. W celu oceny roli normalizacji, standaryzacji i znakowania w różnicowaniu wyrobów tekstylno-odzieżowych w dobie globalizacji i nasycenia rynków, dokonano przeglądu i analizy najważniejszych inicjatyw podejmowanych w tym obszarze na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym oraz przeglądu badań prowadzonych w obszarze zachowań nabywców.

Tagi: corporate social responsibility, textile & clothing goods, consumer evaluation, norms, standards

Cytowanie: Koszewska M.; CSR Standards as a Significant Factor Differentiating Textile and Clothing Goods. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 6 (83) pp. 14-19.

Opublikowano w numerze nr 6 (83) / 2010, strony 14–19.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook