Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (83) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Rynek skrobi, hemicelulozy, celulozy, alginianu, jego soli i estrów, polimerów naturalnych, w tym chityny i chitozanu – wyniki analizy

General problems of the fibre and textile industries

Autor:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy rynku skrobi, enzymów, w tym hemicelulozy, celulozy, alginianu, jego soli i estrów, polimerów naturalnych, w tym chityny i chitozanu. Analiza została przeprowadzona na podstawie danych statystycznych Eurostat dla lat 2005-2007 dla produkcji, importu, eksportu oraz wolumenu rynkowego w odniesieniu do krajów 15-tki (tzw. „starych krajów członkowskich UE ) oraz do 12 nowych krajów członkowskich UE (które do UE przystąpiły w latach 2004 i 2007). Analiza wykazała, że do najbardziej rozwojowych rynków UE należą: rynek skrobi, enzymów (w tym hemicelulozy), celulozy oraz polimerów naturalnych, w tym chityny i chitozanu, natomiast brak tendencji rozwojowych wystąpił tylko na rynku alginianu. Dominującą pozycję na wszystkich analizowanych rynkach zajmują głównie producenci krajów „15-tki”. Wśród nowych państw członkowskich pozycja rynkowa Polski należy w większości przypadków do najbardziej liczących się wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej, przy czym najwyższa jest ona na europejskim rynku celulozy (5,8%), następnie enzymów, w tym hemicelulozy (3,6%), skrobi – ok.3%, alginianu (ok.2%) a następnie polimerów w tym chityny i chitozanu – (ok.1%).

Tagi: market analysis, polysaccharides, hemicellulose, cellulose, alginate salts, alginate esters, natural polymers, chitin, chitosan.

Cytowanie: Wysokińska Z.; A Market for Starch, Hemicellulose, Cellulose, Alginate, its Salts and Esters, and Natural Polymers, Including Chitin and Chitosan: Analysis Results. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 6 (83) pp. 7-13.

Opublikowano w numerze nr 6 (83) / 2010, strony 7–13.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook