Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (82) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Biosynteza modyfikowanej celulozy bakteryjnej w formie rurek

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule przedstawiono metodę otrzymywania modyfikowanej celulozy bakteryjnej w formie rurek bezpośrednio w procesie biosyntezy z udziałem szczepu Acetobacter sp., Biosyntezę prowadzono zarówno w warunkach statycznych jak i dynamicznych. Materiał rurek zbadano pod względem właściwości strukturalnych, fizyko-mechanicznych, czystości chemicznej i właściwości biologicznych. Badania wykazały wysoką biozgodność modyfikowanej celulozy bakteryjnej, umożliwiającą jej zastosowanie jako protezy naczyń krwionośnych. Stwierdzono, że poprawę właściwości mechanicznych rurek z modyfikowanej celulozy bakteryjnej można uzyskać poprzez zastosowanie w procesie biosyntezy dynamicznej nośnika w postaci plecionki poliestrowej.

Tagi: modified cellulose, biosynthesis, vascular prostheses.

Cytowanie: Ciechańska D., Wietecha J., Kaźmierczak D., Kazimierczak J.; Biosynthesis of Modified Bacterial Cellulose in a Tubular Form. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 5 (82) pp. 98-104.

Opublikowano w numerze nr 5 (82) / 2010, strony 98–104.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook