Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (82) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Symulacja zwilżania pojedynczego włókna

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Opracowano statyczny system obejmujący pojedyncze włókno , powietrze i ciecz zwilżającą usytuowanych na odpowiednim tle. Na tej podstawie określono kształt przyjmowany przez powierzchnię cieczy w bezpośrednim sąsiedztwie włókna. Jak dotychczas nie udało się opracować równań matematycznych określających kształt cieczy. Artykuł przedstawia opracowane przez autorów równanie różniczkowe opisujące linie graniczną pomiędzy cieczą a powietrzem w sąsiedztwie włókna. Równanie to rozwiązano numerycznie uzyskując wyniki, które następnie porównano z wynikami eksperymentalnych pomiarów przeprowadzonych różnymi metodami. Uzyskano dużą zgodność wyników obliczeń z pomiarami.

Tagi: wetting, fibre, air-liquid curve, experimental verification.

Cytowanie: Dembický J., Wiener J.; Simulation of Single Fibre Wetting. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 5 (82) pp. 51-54.

Opublikowano w numerze nr 5 (82) / 2010, strony 51–54.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook