Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (82) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena zużycia rotorów przędzarek bezwrzecionowych

Research and development

Autor:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W pracy zamieszczono wyniki obserwacji i pomiarów zużycia, w warunkach przemysłowych, rotorów przędzarek bezwrzecionowych do wełny i włókien wełnopodobnych wykonanych ze stopu EN AW-2024 (AlCu4Mg1) oraz ze stopu EN AW-6082 (AlSi1MgMn) przed i po procesie utleniania elektrolitycznego twardego. Analiza przebiegu zużywania się oraz grubości warstwy tlenkowej, przed i po okresie eksploatacji, potwierdza, że warstwa tlenkowa zapewnia co najmniej dwu i półkrotny wzrost odporności na zużycie. Ocena topografii i mikrofotografii powierzchni oraz mikrostruktury warstwy wierzchniej, przed i po okresie eksploatacji, pozwala na stwierdzenie, że na zużywanie się powierzchni wewnętrznych rotora w rowku zbiorczym, podczas tarcia zanieczyszczeń i przędzy o te powierzchnie, decydujące znaczenie ma zużycie ścierne.

Tagi: spinning machine, rotor, abrasive wear.

Cytowanie: Płonka S.; Wear Evaluation of the Rotors of Open End Spinning Machines. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 5 (82) pp. 44-50.

Opublikowano w numerze nr 5 (82) / 2010, strony 44–50.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook