Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2007Numer (63) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Elektroprzedzenie nanowłókien z poli(butyleno bursztynianu) i ich morfologia

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Elektroprżedzenie zastosowano do wytworzenia nanowłókien z poli(butyleno bursztynianu) (PBS) z roztworów chlorowormu o różnej zawartości PBS i przędzionych przy użyciu igieł o różnych średnicach. Wyniki pokazują, że proces elektroprzędzenia jest bardzo trudny i można uzyskac włókna z roztworu o stężeniu 8 %wt. Kiedy stężenie wzrasta, wzrasta wydajność i proces przebiega łatwo. Istnieje możliwość elektroprzędzenia przy stężeniach 8 do 14 wt% PBS/CF. Właściwości termiczne i krystalizacja granulek PBS oraz nanowłókien PBS zostały wyznaczone przy użyciu DSC i WAXD. Ponadto, degradacja hydrolityczna nanowłokien PBS w 1N roztworze NaOH była obserwowana przy pomocy SEM.

Tagi: electrospinning, PBS, nanofibers, morphology, characterization

Opublikowano w numerze nr 4 (63) / 2007, strony 30–33.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook