Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (82) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie możliwości wytwarzania nanowłókien z udziałem skrobi ziemniaczanej

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Formowano nanowłókna z roztworu polialkoholu winylowego (PVA) z dodatkiem skrobi ziemniaczanej i małej ilości etanolu. Na podstawie wcześniejszych badań było wiadomo, że po dodaniu etanolu (30 wt.%) do roztworu jest możliwe formowanie nanowłókien dwuskładnikowych PVA/skrobia kationowa (75/25 wt.%). Opracowanie procedury używania skrobi kationowej było dość trudne, stwierdzono również że dla wytworzenia włókien niepożądana jest większa ilość etanolu. W pracy badano wpływ zwykłej skrobi ziemniaczanej, używanej w przemyśle spożywczym, oraz małej ilości etanolu na formowanie nanowłókien. Wyniki pokazują, że przy 5 wt.% skrobi ziemniaczanej formowanie nanowłókien metodą elektroprzędzenia jest niemożliwe. Jednakże jeśli zostanie dodane 5 wt.% etanolu do roztworu PVA staje się możliwe wytworzenie włókniny z tych nanowłókien. Potwierdzono, że nawet niewielka ilość etanolu ma znaczący pozytywny wpływ na proces elektroprzędzenia, ale nie wpływa pozytywnie na nanawłókna i strukturę wyrobu.

Tagi: electrospinning, nanofibre, PVA, potato starch

Cytowanie: Šukytė J.,Adomavičiūtė E., Milašius R.; Investigation of the Possibility of Forming Nanofibres with Potato Starch. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 5 (82) pp. 24-27.

Opublikowano w numerze nr 5 (82) / 2010, strony 24–27.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook