Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (82) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ warunków formowania na strukturę i właściwości nanokompozytowych włókien PAN zawierających układ dwóch nanododatków: srebra i hydroksyapatytu

Research and development

Autorzy:

  • Mikołajczyk Teresa
    Department of Man-Made Fibres, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Technical University of Łódź, Łódź, Poland
  • Szparaga Grzegorz (j/w)
  • Rabiej Stanislaw
    Department of Materials and Environmental Sciences, University of Bielsko-Biala, Bielsko-Biała, Poland
  • Fraczek-Szczypta Aneta
    Department of Biomaterials, Faculty of Materials Engineering and Ceramics, AGH – University of Science and Technology, Kraków, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W pracy zbadano wpływ temperatury kąpieli koagulacyjnej oraz wartości wyciągu filierowego na strukturę porowatą i właściwości wytrzymałościowe włókien PAN zawierających w tworzywie układ dwóch nanododatków. Z obecnością hydroksyapatytu we włóknach nanokompozytowych związana była przebudowa obszarów parakrystalicznych, obecnych we włóknach bez nanododatku, w strukturę krystaliczną. Z włókien nanokompozytowych otrzymano włókna węglowe. Właściwości mechaniczne otrzymanych włókien węglowych są wystarczające do zastosowań medycznych. Na podstawie analizy SEM+EDS stwierdzono, iż oba nanododatki są dość równomiernie rozmieszczone na powierzchni włókien prekursorowych i węglowych.

Tagi: nanocomposite fibres, silver, hydroxyapatite, nanocomposites.

Cytowanie: Mikołajczyk T., Szparaga G., Rabiej S., Frączek-Szczypta A.; Influence of Formation Conditions on the Structure and Properties of Nanocomposite PAN Fibres Containing Silver and Hydroxyapatite Nanoadditives. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 5 (82) pp. 16-23.

Opublikowano w numerze nr 5 (82) / 2010, strony 16–23.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook