Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (82) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Handel wewnątrzgałęziowy między wybranymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej (Polską, Republiką Czeską, Węgrami, Słowacją i Słowenią) a obszarem Chin: Pozycja Tekstyliów i Odzieży

General problems of the fibre and textile industries

Autor:

  • Wysokińska Zofia
    Departament of World Economy and European Integration, Faculty of Economics and Sociology, University of Łódź, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Handel wewnątrzgałęziowy odnosi się do wymiany produktami należącymi do tej samej gałęzi przemysłu. Oznacza to, że te same rodzaje towarów są jednocześnie importowane i eksportowane. Handel wewnątrzgałęziowy cechuje się systematycznie rosnącą od lat osiemdziesiątych tendencją wzrostu w krajach OECD. Kraje członkowskie OECD z regionu Europy Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza Republika Czeska, Słowacja , Polska i Węgry znajdują się w grupie krajów o wysokim i rosnącym tempie rozwoju handlu wewnątrzgałęziowego w ramach handlu towarami przetworzonymi. W ostatnich latach obserwowana jest również tendencja rozwoju ich handlu wewnątrzgałęziowego z Chinami w tym z Hong Kongiem oraz Makau. Celem artykułu jest prezentacja wyników rozwoju handlu wewnątrzgałęziowego wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej ze szczególnym wskazaniem na branże najbardziej rozwinięte pod tym względem, w tym przemysł tekstylno-odzieżowy.

Tagi: intra-industry tade, textile, clothing, Eastern European Countries.

Cytowanie: Wysokińska Z.; Production Management Model for Short Life-Cycle Goods. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 5 (82) pp. 7-10.

Opublikowano w numerze nr 5 (82) / 2010, strony 7–10.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook