Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (76) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Numeryczne modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w hali przędzalni bawełny

Research and development

Autorzy:

  • Brzozowska Lucyna
    Faculty of Management and Computer Science, Department of Applied Computer Science, University of Bielsko-Biala, Bielsko-Biała, Poland
  • Myrczek Józef
    Institute of Textile Engineering and Polymer Materials, Faculty of Materials and Environment Science, University of Bielsko-Biala, Bielsko-Biała, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W pracy przedstawiono model numeryczny dyspersji zanieczyszczeń, który zastosowano do analizy dyspersji pyłu w hali przędzalni bawełny. Celem pracy było sformułowanie modelu CFD pozwalającego na określenie ruchu powietrza wewnątrz hali z uwzględnieniem geometrii budynku oraz systemu wentylacyjnego. Do dyskretyzacji równań opisujących ruch powietrza jak i równania adwekcji-dyfuzji zastosowano metodę objętości skończonych. Równania różniczkowe zwyczajne otrzymane przez dyskretyzację cząstkowych równań różniczkowych opisujących proces dyspersji rozwiązano używając metody dekompozycji. Opracowano własny autorski pakiet programów, który został poddany weryfikacji poprzez porównanie z wynikami otrzymanymi przy użyciu komercyjnego pakietu STAR CD (modelowanie pola prędkości powietrza). Obliczenia wykonywano dla hali zakładu włókienniczego – przędzalni bawełny w południowej Polsce. Rezultaty obliczeń porównano z wynikami pomiarów. Wskazano obszary hali o największym stężeniu zanieczyszczeń. Zaproponowana metoda obliczeń może być użytecznym narzędziem w procesie projektowania systemów wentylacyjnych.

Tagi: air flow modelling, pollutant concentration, dispersion, cotton, spinning mill

Cytowanie: Brzozowska L., Myrczek J.; Computational Modelling of Pollutant Dispersion in a Cotton Spinning Mill. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 4 (75) pp. 106-113.

Opublikowano w numerze nr 5 (76) / 2009, strony 106–113.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook