Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (76) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Utlenianie chemiczne jako etap wysokoefektywnych technologii oczyszczania ścieków włókienniczych

Research and development

Autorzy:

  • Kos Lech
    Textile Research Institute, Łódź, Poland
  • Perkowski Jan
    Institut of Applied Radiation Chemistry, Technical University of Lodz, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Celem badań było określenie podatności na rozkład biologiczny zanieczyszczeń obecnych w ściekach włókienniczych poddanych działaniu szerokiej gamy czynników utleniających stosowanych pojedynczo oraz w rozmaitych kombinacjach. Jako czynniki utleniające stosowano ozon, nadtlenek wodoru i promieniowanie UV. Badania prowadzono na ściekach włókienniczych o zróżnicowanym stężeniu i składzie obejmujących stężone kąpiele pralnicze i barwiarskie, ogólne uśrednione ścieki poprodukcyjne oraz ścieki z operacji płukania. Stwierdzono, że procesy utleniania są efektywnymi metodami doprowadzającymi do rozkładu cząsteczek związków organicznych obecnych w ściekach. Świadczą o tym obniżające się wartości ChZT. W przypadku wskaźnika BZT sytuacja nie jest już tak jednoznaczna. Z jednej strony obserwuje się spadek jego wartości świadczący o zachodzącym pod wpływem procesów utleniania rozkładzie związków organicznych podatnych na biodegradację. Z drugiej zaś strony, w wielu przypadkach obserwuje się wzrost BZT świadczący o zachodzącym rozkładzie trudno rozkładalnych biologicznie związków organicznych i tworzeniu się związków bardziej podatnych na biodegradację. Z badań wynika, że czynnikiem utleniającym dzięki któremu można uzyskać najbardziej znaczący wzrost podatności ścieków na rozkład biologiczny jest ozon. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na dobór właściwej jego dawki.

Tagi: chemical oxidation, ozone, hydrogen peroxide, UV light, biodegradability

Cytowanie: Kos L., Perkowski Jan.; Chemical Oxidation as a Stage of Highly Efficient Technologies for Textile Wastewater Treatment. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 5 (76) pp. 99-105.

Opublikowano w numerze nr 5 (76) / 2009, strony 99–105.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook