Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (76) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Technologia wytwarzania bioaktywnych włóknin pneumotermicznych stosowanych do ochrony układu oddechowego

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule przedstawiono modyfikację technologii pneumotermicznego wytwarzania włóknin filtracyjnych. Opracowano sposób wprowadzania czynnika bioaktywnego podczas wytwarzania włókniny techniką melt-blown. Właściwości bioaktywne uzyskano w skutek zastosowania chemicznych modyfikatorów czynnych biologicznie. W wyniku mikrobiologicznych badań wykazano, że dodanie modyfikatorów w początkowym etapie technologicznym nie daje zadowalających efektów, ze względu na trudności w połączeniu cząstek modyfikatora i granulatu polimeru, a także negatywny wpływ temperatury stopionego polimeru na właściwości bioaktywne. Prace technologiczne związane były z opracowaniem sposobu wprowadzenia cząstek różnych preparatów bioaktywnych na różnych etapach technologii melt-blown. W tym celu wykonano modyfikację głowicy stanowiska laboratoryjnego, urządzenia odbiorczego, a następnie zoptymalizowano parametry procesu, ze szczególnym uwzględnieniem wydatku polimeru, temperatury rozdmuchu polimeru. Wyniki badań mikrobiologicznych potwierdziły przydatność włóknin filtracyjnych do konstrukcji bioochron układu oddechowego, ze względu na właściwości bioaktywne.

Tagi: melt blown filtration material, microorganisms, bioactive fibers, bacteria, bioactive agents

Cytowanie: Brochocka A., Majchrzycka K.; Technology for the Production of Bioactive Melt-Blown Filtration Materials Applied to Respiratory Protective Devices. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 5 (76) pp. 92-98.

Opublikowano w numerze nr 5 (76) / 2009, strony 92–98.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook