Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (76) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ prania na zanik ładunków elektrostatycznych w tkaninach zawierających przędze przewodzące

Research and development

Autor:

  • Katunskis Jurgis
    Department of Textile Technology, Faculty of Design and Technologies, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Celem pracy badawczej było przeanalizowanie tworzenia się ładunków elektrostatycznych i ich rozładowanie w tkaninach zawierających przędze przewodzące po procesie prania. Wszystkie badane tkaniny były tkane w Litewskim Instytucie Tekstylnym jako tkaniny mające zabezpieczać przed skutkami wyładowań elektrostatycznych. Przędze przewodzące wprowadzane były do tkanin w określonych odstępach. Oznaczano oporność powierzchniową i objętościową, współczynnik ekranowania i czas połowicznego zaniku ładunku dla tkanin przed praniem oraz po 5 cyklach piorących. Wpływ efektu ekranowania tkanin poliestrowo- bawełnianych z zastosowaniem przędz platerowanych włóknami srebrnymi był badany przy różnej wilgotności względnej. Jakkolwiek ilość przewodzącej przędzy w tkaninie polepsza właściwości elektrostatyczne to pranie tkanin zmniejsza wartości oporu elektrycznego. Pranie nie ma bardzo dużego wpływu na współczynnik ekranowania i czas połowicznego zaniku ładunku. Wykazano, że oporność powierzchniowa jest parametrem bardzo czułym biorąc pod uwagę jakość przewodzących przędz PES/INOX wprowadzonych do tkanin. Z jednej strony dzianiny kurczą się bardziej niż tkaniny posiadają jednak lepsze właściwości elektrostatyczne. Stwierdzono, że badane materiały mają współczynnik ekranowania wystarczający do stosowania ich w ubraniach ochronnych zabezpieczających przed ładunkami elektrostatycznymi.

Tagi: charge dissipation, vertical resistance, surface resistivity, shielding factor, half decay time, washing, relative humidity

Cytowanie: Varnaite S., Katunskis J..; Influence of Washing on the Electric Charge Decay of Fabrics with Conductive Yarns. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 5 (76) pp. 69-75.

Opublikowano w numerze nr 5 (76) / 2009, strony 69–75.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook