Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (76) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ surowca na zmiany gęstości wątkowej tkanin

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Artykuł przedstawia analizę zależności pomiędzy zmianami gęstości wątkowej tkaniny a zintegrowanym współczynnikiem strukturalnym tkaniny φ dla tkanin wykonanych z różnych surowców. Badania porównawcze tych zależności prowadzone były dla tkanin bezpośrednio po zdjęciu ich z krosna oraz po stabilizacji tkaniny w czasie. Próbowano określić precyzyjnie strukturę tkaniny w różnych stadiach jej produkcji. Badano 5 tkanin wykonanych z różnych surowców biorąc pod uwagę zmiany gęstości wątkowej po zdjęciu tkaniny z krosna i jej stabilizacji. Stwierdzono wyraźne różnice przy porównaniu tkanin wyprodukowanych z różnych surowców.

Tagi: weavability, weft setting, integrated fabric structure factor ö, raw material

Cytowanie: Adomaitiene A., Kumpikaite E.; Effect of Raw Material on Changes in the Weft Setting of Fabric. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 5 (76) pp. 49-51.

Opublikowano w numerze nr 5 (76) / 2009, strony 49–51.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook