Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (76) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Właściwości reologiczne roztworów przędzalniczych alginianu sodowego z nanododatkami ceramicznymi

Research and development

Autor:

  • Boguń Maciej
    Department of Man-Made Fibres, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Technical University of Łódź, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Zbadano wpływ ceramicznych nanododatków, takich jak nanokrzemionka, montmorylonit, hydroksyapatyt, trójfosforan wapnia oraz bioszkło na właściwości reologiczne roztworów alginianu sodowego w wodzie. Oznaczono wpływ tych nanododatków na zmianę parametrów reologicznych n i k. Wyjaśniono mechanizm reologicznego zachowania się płynów przędzalniczych zawierających wyżej wymienione nanododatki. Określono również wpływ właściwości reologicznych na proces formowania nanokompozytowych włókien alginianowych.

Tagi: rheological properties, nanoadditives, montmorillonite, bioglass, nanosilica, hydroxyapatite, sodium alginate, calcium triphosphate.

Cytowanie: Boguń M.; Rheological Properties of Sodium Alginate Spinning Solutions with Ceramic Nanoadditives. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 5 (76) pp. 17-22.

Opublikowano w numerze nr 5 (76) / 2009, strony 17–22.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook