Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (74) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Analiza odwadniania wstęgi włóknistej w prasach walcowych

Research and development

Autor:

  • Rogut Rolisław
    Institute of Papermaking and Printing, Technical University of Lodz, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Przedstawiono wyniki pomiarów ciśnienia całkowitego i hydraulicznego w prasowanej wstędze papieru, szczególnie wpływu parametrów technologicznych i konstrukcyjnych na wartość tych ciśnień. Pomiary przeprowadzono na półtechnicznej prasie doświadczalnej. W oparciu o wyniki pomiarów opracowano zależności matematyczne przy pomocy których można obliczyć wartość maksymalną ciśnienia całkowitego i hydraulicznego w prasowanej wstędze oraz szerokość strefy prasowania. Z pomiarów tych wynika, że największy wpływ na ciśnienie całkowite wywiera docisk liniowy, średnica walców i twardość pokrycia elastycznego, a na szerokość strefy prasowania dodatkowo liczba filców. Wartość ciśnienia hydraulicznego w prasowanej wstędze zależy głównie od wartości ciśnienia całkowitego, prędkości wstęgi, gramatury wstęgi, stopnia zmielenia oraz wilgotności wstęgi i filcu. Ciśnienie to jest niższe przy prasowaniu między dwoma filcami, na prasie z przepływem poprzecznym oraz przy prasowaniu na filcu o wyższej przepuszczalności i gramaturze.

Tagi: fibrous web, web pressing, web dewatering press nip, total pressure, hydraulic pressure

Cytowanie: Rogut R.; Analysis of Fibrous Web Dewatering in Roll Presses. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 3 (74) pp. 98-101.

Opublikowano w numerze nr 3 (74) / 2009, strony 98–101.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook