Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2007Numer (64) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Kinetyka nawilżania i osuszania mikroklimatu odzieżowego w badaniach symulacyjnych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Za pomocą komputerowego systemu Hy-tester, stosując metodę fizycznej symulacji procesu przenoszenia masy i ciepła, badano zjawisko nawilżania powietrza w przestrzeni zamkniętej tkaniną odzieżową. Pomiarów dokonywano przy stałej szybkości dozowania wody oraz pod działaniem gradientu temperatury i ciśnienia powietrza. Dzięki zastosowaniu systemu osuszania z pompą perystaltyczną, wilgotność powietrza w przestrzeni ponad badanym materiałem była utrzymywana na określonym poziomie. Mierzono i rejestrowano czasowe zmiany wilgotności względnej i temperatury powietrza pod próbką. Na podstawie modelu uwzględniającego stężenia pary wodnej w komorze pomiarowej zamkniętej badaną próbką oraz modelu zasilania pompy osuszającej wyznaczono kinetyczny bilans pary wodnej. Otrzymane w ten sposób kinetyczne krzywe strumienia nawilżającego, strumienia sorbowanego oraz strumienia przenoszonego są charakterystyczne dla badanych materiałów i obrazują zjawiska nawilżania oraz osuszania mikroklimatu odzieżowego

Tagi: clothing, microclimate, water vapour, sorption, transfer.

Opublikowano w numerze nr 5-6 (64-65) / 2007, strony 91–93.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook