Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (74) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Podstawy teorii przedmuchowego odwadniania materiałów porowatych (filców prasowych)

Research and development

Autor:

  • Kawka Włodzimierz
    Institute of Papermaking and Printing, Technical University of Lodz, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Proces odwadniania mokrej wstęgi papieru w prasach przebiega tylko wówczas gdy wilgotność i przepuszczalność filców są utrzymywane na stałym poziomie. Do tego celu służą urządzenia do kondycjonowania filców jak np. przedmuchowe pralki filców. Przedstawiono model matematyczny procesu odwadniania filców prasowych. W którym bardzo ważnym parametrem jest współczynnik filtracji wody przez filc. Współczynnik ten powinien być wyznaczany w warunkach dynamicznych. W celu określenia jego wartości opracowano program i wykonano badania na doświadczalnej prasie. Badano filc igłowany z włókien syntetycznych. Określono wartości współczynnika filtracji wody przez filc w warunkach statycznych i dynamicznych. Ustalono że wartości tych współczynników są różne, ale zachodzi między nimi zależność liniowa. W oparciu o podane wzory można obliczyć objętościowe natężenie przepływu wody wypychanej z filcu przez strumień powietrza a w konsekwencji wilgotność filcu po jego kondycjonowaniu.

Tagi:

The conditioning process of press felts is a very important operation to intensify the dewatering process of the paper web in the press section of a paper machine. A new method of conditioning press felts by means of airflow, which is more efficient in

Cytowanie:

Kawka W.; Principles of the Through-Air Dewatering Theory for Selected Fibrous Materials (Press Section Felts). FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 3 (74) pp. 95-97.

Opublikowano w numerze nr 3 (74) / 2009, strony 95–97.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook