Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2007Numer (64) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wytwarzanie materiałów opatrunkowych z pochodnych chityny z wykorzystaniem technik formowania włóknin bezpośrednio z roztworu polimeru

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Dibutyrylochityna jest estrową pochodną chityny, charakteryzującą się dobrymi właściwościami biomedycznymi. Dobra rozpuszczalność dibutyrylochityny w wielu rozpuszczalnikach organicznych powoduje, że polimer ten może być łatwo przetworzony w postać włókna, a następnie wyrobu końcowego. Zastosowanie technologii formowania włóknin bezpośrednio z roztworu polimeru pozwala na ograniczenie kosztów wynikających z wieloetapowego procesu i strat surowca. W pracy opisano dwie metody formowania włóknin z roztworu dibutyrylochityny, technikę rozdmuchu roztworu polimeru oraz technikę elektroprzędzenia. Ze względu na proponowane zastosowanie wytworzonych włókien w wyrobach opatrunkowych, w odniesieniu do włóknin formowanych techniką elektroprzędzenia przeprowadzono wstępne badania biozgodności. Badania te prowadzono w oparciu o normę 10993, arkusz 1, 5 i 10, określając podstawowe właściwości biologiczne włóknin, takie jak cytotoksyczność i działanie drażniące (reaktywność śródskórna).

Tagi: dibutyrylchitin, electrospinning, spraying of polymer solution.

Opublikowano w numerze nr 5-6 (64-65) / 2007, strony 73–76.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook