Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2007Numer (64) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Krzywe zmęczeniowe wybranych przędz wełnianych czesankowych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Jak wynika z analizy literatury dotychczas nie opracowano metodyki sporządzania wykresu krzywej zmęczeniowej Wöhlera dla przędz. Zaproponowano więc, własną propozycję meto-dyki pomiarów właściwości wytrzymałości zmęczeniowej przędz wełnianych czesankowych. Przedmiotem prezentowanych badań były przędze czesankowe wełniane tkackie pojedyncze o masach liniowych 16 tex i 25 tex wytworzone na przędzarce obrączkowej FIOMAX 2000, firmy SUESSEN. Dla graficznego przedstawienia wytrzymałości zmęczeniowej, w artykule przeprowadzono badania dla siedmiu grup serii pomiarowych odpowiadającym określonej amplitudzie obciążeń w danym cyklu. Zwiększono liczbę serii z uwagi na stochastyczny charakter właściwości wytrzymałości przędzy, dzięki czemu uzyskano bardzo dobre cha-rakterystyki krzywych Wöhlera.

Tagi: fatigue curves, Wöhler fatigue curves, yarn, worsted wool yarns.

Opublikowano w numerze nr 5-6 (64-65) / 2007, strony 54–58.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook