Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2007Numer (64) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Właściwości mechaniczne włókien bazaltowych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule opisano wybrane właściwości fizyczne, w tym mechaniczne, laboratoryjnie wyprzędzionych filamentowych włókien bazaltowych i wyciąganych z nich włókien ciętych. Badani również mechaniczne właściwości przygotowanych włókien po poddaniu ich działaniu podwyższonej do 600 °C temperatury. Badano rozkład wytrzymałość na zerwanie, dla zbiorów włókien, wydłużenie przy zerwaniu, sztywność przy skręcani i szybkość rozchodzenia się dźwięku. Właściwości termiczne, takie jak wydłużenie przy podgrzewaniu i pełzanie przy ściskaniu, były badane, za pomocą aparatu TMA. Analizowano również fragmenty włókien powstające przy obróbce. Oderwane cząsteczki włókien bazaltowych są zbyt grube aby były bezpośrednio respirowane, ale stosunek ich długości do średnicy jest wyższy niż 3 i dlatego też należy obchodzić się z włóknami bazaltowymi z należytą ostrożnością.

Tagi: basalt filaments, mechanical properties, thermo-mechanical properties, compressive creep, fibrous fragment analysis.

Opublikowano w numerze nr 5-6 (64-65) / 2007, strony 49–53.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook