Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2007Numer (64) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Włókna komozytowe PA6/kopoliamidy/warstwowe silikaty

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Analizowano modyfikację włókien PA6 makromolekularnymi modyfikatorami w celu polepszenia właściwości sorpcyjnych i elektroprzewodzących włókien. Po określeniu podstawowej charakterystyki modyfikatorów, modyfikatory składające się z binarnych wysokomolekularnych półkrystalicznych kopoliamidów (z ε-kaprolaktamem jako głównym składnikiem oraz 5, 17 lub 30 %wt solą nylonową kwasu adypinowego dwu-etyleno triaminy) syntetyzowano wraz z homopoliamidem PA6 w obecności nanododatku w postaci montmorylonitu. Syntetyzowane modyfikatory w ilościach 10, 29, 30 i 59 %wt brano dla przygotowania mieszanek włókien poli-ε-kaprolaktam/modyfikator. Następnie określano właściwości sorpcyjne i elektroprzewodzące otrzymanych włókien PA6 modyfikowanych modyfikatorem zawierającym montmorylonit. Wyniki testów wskazują, że właściwości te zostały polepszone a wytrzymałość na zerwanie zmniejszyła się tylko nieznacznie. (zwłaszcza dla włókien z niższymi zawartościami modyfikatora).

Tagi: polyamide fibres, copolyamide, layered silicate, modification, properties.

Opublikowano w numerze nr 5-6 (64-65) / 2007, strony 34–36.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook