Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2007Numer (64) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Struktura nadcząsteczkowa i właściwości włókien z kompozytów molekularnych PA6-LCO

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Obecnie poliamidy stanowią niezbędny materiał w produkcji włókien dla tekstyliów oraz zastosowań technicznych. Jednakże tego typu obszary zastosowań wymagają szczególnie wysokiej wytrzymałości oraz stabilności wymiarów. W celu polepszenia właściwości polimerów, są one często wzmacniane albo włóknem szklanym albo też polimerami ciekłokrystalicznymi o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych. Przedmiotem prowadzonych badań są włókna formowane z nowej kategorii wysokiej jakości materiałów polimerowych określanych mianem „kompozytów molekularnych”. W pracy podjęto próby określenia struktury nadcząsteczkowej włókien formowanych z kompozytów molekularnych PA6-LCO ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ciekłokrystalicznego oligoestru LCO na strukturę matrycy polimeru termoplastycznego. Struktura nadcząsteczkowa włókien została scharakteryzowana poprzez szerokokątowe i małokątowe badania rentgenowskie (WAXS i SAXS) zaś ich charakterystyka termiczna na podstawie różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Dodatkowo zaprezentowano niektóre parametry mechaniczne surowych włókien PA6–LCO.

Tagi: supramolecular structure, supramolecular properties, polyamide 6, liquid crystalline polymer, WAXS, SAXS, DSC.

Opublikowano w numerze nr 5-6 (64-65) / 2007, strony 27–29.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook