Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (71) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Właściwości kompozytów niemielonych mas celulozowych siarczanowych brzozowej i sosnowej z celulozą bakteryjną

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Zbadano możliwości modyfikacji struktury i właściwości włóknistych mas papierniczych celulozą bakteryjną. W tym celu opracowano trzy sposoby uzyskiwania specyficznych kompozytów. Pierwszy sposób polega na prowadzeniu biosyntezy celulozy bakteryjnej w hodowli bakterii Acetobacter xylinum, w obecności włókien różnych półproduktów, drugi – na dodatku wytworzonej przez bakterie i odpowiednio rozdrobnionej błony celulozy bakteryjnej do różnych mas celulozowych papierniczych, zaś trzeci – na łączeniu arkusików półproduktu papierniczego z błoną celulozy bakteryjnej przez ich nałożenie na siebie, sprasowanie i wysuszenie. Oznaczono najważniejsze właściwości strukturalne i wytrzymałościowe półproduktów włóknistych oraz wytworzonych z nich kompozytów i porównano uzyskane wyniki. Stwierdzono m.in., że kompozyty wytworzone wg dwóch pierwszych sposobów, tj. w hodowli bakterii Acetobacter xylinum oraz w wyniku dodatku celulozy bakteryjnej do półproduktu włóknistego, z reguły wykazują wyższe wskaźniki wytrzymałości statycznej i dynamicznej niż półprodukty włókniste użyte do wytworzenia kompozytów. Połączenie arkusików obydwu rodzajów celuloz (tj. półproduktu włóknistego i celulozy bakteryjnej) prowadzi do uzyskania dwuwarstwowego kompozytu, charakteryzującego się przede wszystkim wyższymi właściwościami statycznymi niż masy celulozowe niemielone, a jednocześnie znacznie wyższym oporem przedarcia w porównaniu z celulozą bakteryjną. Niezależnie od sposobu, łączenie celulozy bakteryjnej z masami celulozowymi zwiększa gęstość pozorną arkusika półproduktu.

Tagi: sulphate pulps, bacterial cellulose, composites, breaking length, tear resistance, apparent density.

Opublikowano w numerze nr 6 (71) / 2008, strony 127–129.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook