Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (71) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Kompozytowe formy włókniste z dodatkiem keratyny

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Doskonalenie i poszukiwanie nowych form użytkowych wszelkiego rodzaju materiałów higienicznych czy opatrunkowych wiąże się z ich praktycznym zapotrzebowaniem. Przykładem nowoczesnego, obiecującego biokompozytu są gąbki wytworzone na szkieletach z fibryd chitozanowo-keratynowych i alginianowo-keratynowych. W wyniku badań wytworzono nowoczesne, nieznane do tej pory i nieopisane w literaturze materiały biokompozytowe alginianowo-keratynowe i chitozanowo-keratynowe w postaci gąbek zbudowanych z fibryd. Zarówno chitozan, alginian, jak i keratyna posiadają wiele cennych właściwości, które po połączeniu w materiał kompozytowy dają wyrób o interesujących cechach użytkowych. Kompozyty w postaci gąbki otrzymano wykorzystując technikę suszenia sublimacyjnego. Suszenie w stanie zamrożonym pozwala na uzyskanie gąbczastej postaci preparatu z silnie porowatą strukturą wewnętrzną. Dodatek keratyny spowodował polepszenie właściwości sorpcyjnych otrzymanych preparatów. Otrzymane kompozyty nie są cytotoksyczne, nie wykazują działania drażniącego i uczulającego. Takie właściwości predysponują je do zastosowania jako środki higieniczne i medyczne. Niekwestionowaną korzyścią z wyników przeprowadzonych badań, jest możliwość zagospodarowania uciążliwego odpadu przemysłu drobiarskiego jakim są niewątpliwie pióra drobiowe.

Tagi: keratin, chitosan, alginate, sponge.

Opublikowano w numerze nr 6 (71) / 2008, strony 113–116.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook