Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (71) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badania nad procesem merceryzacji drewna bukowego przy zastosowaniu metody WAXS

Research and development

Autorzy:

  • Borysiak Sławomir
    Institute of Chemical Technology and Engineering, Poznan University of Technology, Poznań, Poland
  • Doczekalska Beata
    Insitute of Chemical Wood Technology, Poznan University of Life Sciences, Poznań, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Poszukiwano zależności pomiędzy warunkami procesu merceryzacji na stopień konwersji celulozy I do celulozy II za pomocą WAXS jako kontynuację badań nad oceną efektywności procesu merceryzacji różnych napełniaczy lignocelulozowych, takich jak włókna lniane, konopne oraz drewno sosny. Badania wskazują na znaczący wpływ rodzaju napełniacza lignocelulozowego i parametrów technologicznych na przebieg merceryzacji. Badania wykazały, że stężenie wodorotlenku sodowego oraz czas procesu merceryzacji drewna bukowego ma istotny wpływ na transformację celulozy I do celulozy II, że wzrost stężenia NaOH powoduje zwiększenie zawartości celulozy II oraz że, zwiększanie czasu obróbki za pomocą alkaliów w 15-90 minut również powoduję wzrost tej odmiany polimorficznej celulozy. Proces merceryzacji spowodował również obniżenie stopnia krystaliczności drewna bukowego poddanego działaniu wszystkich stężeń wodorotlenku sodowego.

Tagi: wood, cellulose, mercerization, WAXS method.

Opublikowano w numerze nr 6 (71) / 2008, strony 101–103.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook