Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (71) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badania struktury drewna Salix viminalis poddanego działaniu alkaliów przy pomocy techniki WAXS

Research and development

Autorzy:

  • Doczekalska Beata
    Insitute of Chemical Wood Technology, Poznan University of Life Sciences, Poznań, Poland
  • Borysiak Sławomir
    Institute of Chemical Technology and Engineering, Poznan University of Technology, Poznań, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Na rozdrobnione drewno wierzbowe (Salix viminalis) działano roztworami NaOH o stężeniach: 10%, 15%, 20% i 25% przez 15, 30, 45, 60 i 90 minut dla każdego ze stężeń. Metodą WAXS wyznaczono zawartość celulozy II (wskaźnik δII ) w drewnie, a techniką grawimetryczną określono ubytki masy próbek drewna poddanego działaniu NaOH (wskaźnik WPG). Stwierdzono, że działanie 10% NaOH przez 90 minut nie powoduje przemiany polimorficznej celulozy I do celulozy II. Zawartość celulozy II wynosiła 46% dla próbek poddanych działaniu 15% roztworem NaOH przez 15 minut i 66% w wyniku działania 25% NaOH przez 90 minut. Natomiast wskaźnik WPG wynosił -20% po 15 minutowym działaniu alkaliów oraz -24% po 90 minutach ich działania.

Tagi: X-ray diffraction, cellulose, mercerization, WPG index, willow wood.

Opublikowano w numerze nr 6 (71) / 2008, strony 97–100.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook