Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (71) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Własności strukturalne cienkich warstw organometalicznych orientowanych wyładowaniem koronowym

Research and development

Autorzy:

  • Śniechowski Maciej
    Department of Biomaterials, Faculty of Materials Engineering and Ceramics, AGH – University of Science and Technology, Kraków, Poland
  • Nizioł Jacek
    AGH – University of Science and Technology, Kraków, Poland
  • Łużny Wojciech (j/w)

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Przedstawiono wyniki badań strukturalnych nowych cienkowarstwowych chromoforów zawierających ruten. Warstwy te były wstępnie orientowane techniką wyładowania koronowego, a następnie charakteryzowane optycznie (zdolności do generowania drugiej i trzeciej harmonicznej). Wyniki badań metodą dyfrakcji rentgenowskiej są w pełni skorelowane z nieliniowymi właściwościami optycznymi i pozwalają bezpośrednio obserwować uporządkowanie badanych materiałów. Przedstawia on najnowsze wyniki modelowania uporządkowania supramolekularnego otrzymane metodą dynamiki molekularnej.

Tagi: nonlinear optics, SHG, THG, corona poling, XRD.

Opublikowano w numerze nr 6 (71) / 2008, strony 89–92.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook