Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (71) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Morfologiczna ocena biodegradowalnych kopoliestrów z udziałem dimeryzowanego kwasu tłuszczowego metodami DSC, SAXS i WAXS

Research and development

Autorzy:

 • Kozłowska Agnieszka
  Polymer Institute, Szczecin University of Technology, Szczecin, Poland
 • Gromadzki D.
  Institute of Macromolecular Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Czech Republic
 • El Fray Mirosława
  Polymer Institute, Szczecin University of Technology, Szczecin, Poland
 • Stepanek P.
  Institute of Macromolecular Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Czech Republic

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Otrzymano alifatyczne kopoliestry zawierające kwas bursztynowy i dimeryzowany kwas tłuszczowy (nasycony kwas dilinoleinowy (DLA)) metodą polikonsensacji w obecności 1,4-butanodiolu. Zbadano właściwości termiczne i mechaniczne kopolimerów w zależności od zawartości segmentów sztywnych i giętkich. Wyniki badań małokątowego rozpraszania promieniowania X (SAXS) wykazały, że charakterystyczna przestrzeń d (długość wielkiego okresu) w strukturze supermolekularnej kopolimerów wzrasta od 7 nm do 14 nm ze wzrostem zawartości segmentu giętkiego, DLA. Zawartość fazy krystalicznej oznaczona metodą WAXS wzrasta od 22 do 66% co jest związane ze wzrostem zawartości i długości sekwencji poli(bursztynianu butylenowego) (PBS). Ponadto wykazano, że otrzymane polimery są podatne na biodegradację, a najwyższe ubytki masy występują dla kopolimerów o niższej krystaliczności.

Tagi: multiblock copolymers, DSC, WAXS, SAXS, biodegradation.

Opublikowano w numerze nr 6 (71) / 2008, strony 85–88.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook