Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (71) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie biodegradacji poliestru PBSA w mieszaninach LDPE/PBSA za pomocą szeroko kątowego promieniowania rentgenowskiego (WAXS)

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Analizowano zależność między krystalicznością poli(bursztynianu-co-adypinianu butylenu) (PBSA), a jego zdolnością do biodegradacji w mieszaninach z polietylenem niskiej gęstości (LDPE). Mieszaniny LDPE/PBSA otrzymano metodą wytłaczania. Jako środek wiążący zastosowano kopolimer blokowy polistyren-b-(etylen-co-butylen)-b-polistyren szczepiony bezwodnikiem maleinowym (FG). Test biodegradacji mieszanin LDPE/PBSA wykonano w glebie. Stopień krystaliczności składników mieszanin badano za pomocą szerokokątowego promieniowania rentgenowskiego (WAXS). Badanie WAXS wykazało, że po sześciu miesiącach biodegradacji w glebie, degradacji uległa również faza krystaliczna poliestru. Dodatek środka wiążącego FG spowodował, że PBSA podczas testu ulegał biodegradacji w sposób bardziej gwałtowny. Było to spowodowane obniżeniem stopnia krystaliczności poliestru w obecności FG.

Opublikowano w numerze nr 6 (71) / 2008, strony 81–84.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook