Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (71) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ modyfikacji HAP na strukturę i właściwości segmentowych terpoli(estro-etero-estrów) (TEEE)

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W pracy przedstawiono nowe organiczno/nieorganiczne materiały hybrydowe zawierające multiblokowy terpolimer zawierający reszty kwasu tereftalowego (PBT) w segmentach sztywnych, uwodorniony dimer kwasu tłuszczowego (DLA) jako reszty hydrofobowych segmentów giętkich oraz poli(glikol etylenowy)(PEG) jako hydrofilowy, drugi składnik segmentów giętkich. Zastosowano dwa rodzaje nanometrycznego hydroksyapatytu (nie kalcyfikowany, HAP I oraz spiekany, HAP III) w ilości 0.5% wag. jako fazę nieorganiczną w hydrofilowo/hydrofobowej matrycy multiblokowego terpolimeru. Badania DSC wykazały utworzenie się dwufazowej struktury TEEE z niskotemperaturową przemianą zeszklenia przypisaną fazie amorficznej segmentów giętkich (DLA i PEG) i wysokotemperaturowym topnieniem przypisanym fazie krystalicznej PBT. Struktura chemiczna i właściwości termiczne materiałów organiczno/nieorganicznych (hybryd) silnie zależą od rodzaju użytego HAP: dla materiałów zawierających spiekany HAP III zaobserwowano wyższe temperatury zeszklenia (Tg) oraz krystalizacji (Tc), podczas gdy wprowadzenie HAP I nie miało większego wpływu na Tg i Tc w porównaniu do wyjściowych TEEE.

Tagi: polyesters, crystallization, hydroxyapatite, composites.

Opublikowano w numerze nr 6 (71) / 2008, strony 77–80.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook