Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (74) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie równomierności elektroprzewodzących wyrobów włókienniczych za pomocą tłumienia mikrofal

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Pomiary przeprowadzono badając igłowane włókniny WOM-E zawierające 90% elektroprzewodzących włókien poliakrylonitrylowych. Włókna były chemicznie modyfikowane miedzią i siarką. Badania przeprowadzono wykorzystując transmisję mikrofal. Niezależnie od tego przeprowadzono badania kontrolne mierząc oporność włókniny techniką prądu stałego. Stwierdzono dużą zgodność pomiędzy wynikami uzyskanymi za pomocą tłumienia mikrofal oraz pomiarami przy prądzie stałym i wykorzystaniu układu czteroprzewodowego. Pomiar za pomocą mikrofal można rekomendować dla bezstykowego niedestrukcyjnego testowania elektroprzewodzących wyrobów włókienniczych i tym samy dla kontroli procesów produkcyjnych.

Tagi:

textiles, microwaves, electro-conductive fibres, non-destructive measurements

Cytowanie:

Brazis R., Kazakevičius V., Koprowska J.; Electroconductive Textile Homogeneity Tests Using Microwave Transmission. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 3 (74) pp. 81-83.

Opublikowano w numerze nr 3 (74) / 2009, strony 81–83.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook