Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (71) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badania odbicia promieniowania rentgenowskiego od powierzchni fluorowanych amfifilicznych trójblokowych kopolimerów

Research and development

Autorzy:

  • Busse Karsten
    Department of Chemistry, Physical Chemistryer, Martin-Luther-Universitet Halle-Wittenberg, Halle, Germany
  • Kressler Jörg (j/w)

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Zachowanie się amfifilicznych blokowych kopolimerów w obrębie hydrofilowej – hydrofobowej granicy faz jest bardzo istotne dla ich potencjalnego zastosowania m.in. w farmacji. Badano błony Langmuir – Blodgett (LB) dwóch typów kopolimerów trój blokowych poli (czterofluoroheksyletyl metakrylanu) – b-poli (tlenku etylenu) – b- poli (czterofluorohexylo etylo metakrylanu) uzyskane na granicy faz powietrze – woda przy napięciu powierzchniowym 35 mN/m. Pomiary odbicia promieniowania rentgenowskiego wykazały grubości warstw rzędu 10nm, zdecydowanie mniejsze niż spodziewana grubość co najmniej 15 nm, którą otrzymuje się z obliczeń szybkości przemiany i średniej powierzchni molekularnej. Zastosowanie mikroskopu sił atomowych (AFM) pozwoliło na obserwację krystalizacji próbek w postaci typowej struktury palcowej. Z wysokości i powierzchni ‘palców’ można określić wysokość tła w tym przypadku rzędu 10nm. Inkorporacja kopolimerów w monowarstwę lipidową obserwowano za pomocą AFM w foliach LB i poprzez odbicie promieniowania rentgenowskiego od struktury Langmuira.

Tagi: X-ray reflectivity, Langmuir film, fluorinated copolymer lipid interaction.

Opublikowano w numerze nr 6 (71) / 2008, strony 69–72.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook