Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2020Numer (139) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena mechanizmu zjawiska sorpcji wybranych barwników przez włókna poliakrylonitrylowe w aspekcie zmian ich struktury wynikających z procesu stabilizacji termicznej

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.5863

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Celem badań było określenie wpływu wstępnej obróbki cieplnej badanych włókien poliakrylonitrylowych na ich właściwości sorpcyjne w stosunku do wybranych barwników zasadowych i zawiesinowych. Badania prowadzono na włóknach produkowanych w skali przemysłowej, używając barwników o dużym znaczeniu aplikacyjnych, różniących się właściwościami dyfuzyjnymi cząsteczek oraz mechanizmem wiązania z tworzywem włókna. Obróbkę termiczną prowadzono w różnych mediach (powietrze, woda, para wodna), w różnych wariantach temperatury i czasu jej trwania. W badaniach zastosowano metody pomiarowe, pozwalające oceniać zmiany parametrów budowy cząsteczkowej i nadcząsteczkowej tworzywa włókien: metodę spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni, metodę pomiaru krytycznego czasu rozpuszczania włókien, metodę densytometryczną oraz metodę mikroskopii interferencyjno-polaryzacyjnej. Zmiany zdolności sorpcyjnej włókien analizowano z punktu widzenia poprawy efektywności wykorzystania barwników i skrócenia czasu barwienia w oparciu o wartości wskaźnika sorpcji Cb oraz kinetycznych wskaźników sorpcji: t0,5 dla barwnika zasadowego i t0,7 dla barwników zawiesinowych.

Tagi:

polyacrylonitrile fibre, molecular and supramolecular structure, FTIR, CDT methods, PIM methods, heat treatment, sorption, basic dyes, disperse dyes.

Cytowanie:

Marczak E, Piotr Marczak P, Sztajnowski S, Lipp-Symonowicz B. Evaluation of the Sorption Phenomena Mechanism of Polyacrylonitrile Fibres for Selected Dyes in the Aspect of Structural Changes Resulting from Thermal Stabilisation Processes. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2020; 28, 1(139): 93-99. DOI: 10.5604/01.3001.0013.5863

Opublikowano w numerze nr 1 (139) / 2020, strony 93–99.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook