Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2020Numer (139) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie średnicy i nierówności przędzy w oparciu o algorytm odszumiania z adaptacyjnym filtrem medianowym (AMF)

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.5856

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W artykule zaproponowano algorytm odszumiania z adaptacyjnym filtrem medianowym (AMF) do pomiaru średnicy przędzy i jej nierówności. Obrazy dziewięciu różnych próbek przędzy zostały przechwycone przy użyciu jednego zestawu samodzielnie opracowanego systemu akwizycji obrazów przędzy. Rozdzielenie obrazu tła i odcinków przędzy przeprowadzono przy użyciu kombinacji AMF, adaptacyjnej segmentacji progowej i przetwarzania morfologicznego. Bezszumowy obraz przędzy wykorzystano do wykrywania średnicy przędzy i rozróżnienia nierówności przędzy. Wyniki eksperymentalne pokazały, że dane testowe dotyczące wykrywania nierówności przędzy w oparciu o zaproponowany algorytm miały wysoką zgodność z danymi uzyskanymi przy użyciu tradycyjnej metody. Algorytmu tego można użyć do dokładnego obliczenia średnicy przędzy i skutecznego pomiaru nierówności przędzy, aby obiektywnie określić jakość wyglądu przędzy.

Tagi:

adaptive median filtering, denoising algorithm, yarn diameter, unevenness, image processing.

Cytowanie:

Wang X, Hou R-M, Gao X-Y, Xin B-J. Research on Yarn Diameter and Unevenness Based on an Adaptive Median Filter Denoising Algorithm. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2020; 28, 1(139): 36-41. DOI: 10.5604/01.3001.0013.5856

Opublikowano w numerze nr 1 (139) / 2020, strony 36–41.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook