Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2020Numer (139) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Nowy zintegrowany model rozwiązujący problem wyboru maszyny dla firmy tekstylnej

General problems of the fibre and textile industries

Autor:

  • Ulutaş Alptekin
    Department of International Trade and Logistics, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Sivas Cumhuriyet University, Sivas, Turkey

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.5853

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Sektor tekstylny stał się nieodłączną częścią tureckiej gospodarki. Maszyna do szycia jest trwałym i łatwym w użyciu narzędziem szeroko stosowanym w przemyśle odzieżowym, który jest gałęzią przemysłu tekstylnego. Maszyna do szycia jest niezbędnym narzędziem produkcyjnym dla przemysłu tekstylnego, a wybór maszyny do szycia jest znaczącą decyzją w zakresie wydajności produkcyjnej firm tekstylnych. Wybór odpowiedniej maszyny do szycia zwiększa wydajność produkcji, a wybór niewłaściwej zmniejsza wydajność produkcji. Problem wyboru maszyny do szycia jest typowym problemem przy wyborze maszyny. Przy wyborze maszyny branych jest pod uwagę wiele kryteriów, takich jak: koszt, wydajność, bezpieczeństwo itp. Dlatego metody MCDM mają zastosowanie do rozwiązania problemu wyboru maszyny. W badaniu, w celu wybrania najbardziej odpowiedniej maszyny do szycia dla firmy produkującej odzież, opracowano zintegrowany model MCDM, w tym AHP i ROV-G.

Tagi:

grey AHP, ROV-G, sewing machine selection, machine selection problem.

Cytowanie:

Ulutaş A. New Grey Integrated Model to Solve a Machine Selection Problem for a Textile Company. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2020; 28, 1(139): 20-25. DOI: 10.5604/01.3001.0013.5853

Opublikowano w numerze nr 1 (139) / 2020, strony 20–25.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook