Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (71) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ obciążeń technologicznych na dynamikę napędu maszyny szyjącej ściegu obrzucającego

Research and development

Autor:

  • Przytulski Ryszard
    Department of Mechanics of Textile Machines, Technical University of Łódź, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

To opracowanie dotyczy oceny wpływu technologicznych obciążeń elementów mechanizmów maszyny trójnitkowego szwu obrzucającego, na dynamikę jej napędu w odniesieniu do cyklu ruchu ustalonego. W oparciu o fizyczny model takiej maszyny z elastycznym napędem paskowym, utworzono układ dynamicznych równań ruchu rozszerzony o równanie różniczkowe momentu silnika. Układ tych równań rozwiązano numerycznie. Uwzględniono w obliczeniach przytoczone w literaturze charakterystyki dynamicznych zmian sił poszczególnych nici biorących udział w procesie tworzenia szwu. Wyniki komputerowej symulacji dynamiki maszyny zilustrowano graficznie.

Tagi: overedge sewing machine, technological loads, dynamic of mechanisms, computer simulation.

Opublikowano w numerze nr 6 (71) / 2008, strony 53–56.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook