Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (135) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Nowe podejście do barwienia tkanin poliestrowych (PET) naturalnymi barwnikami kurkuminoidowymi w obecności nadkrytycznego dwutlenku węgla

Research and development

Autorzy:

  • Mamun Kabir Shekh Md.
    Department of Wet Process Engineering, Bangladesh University of Textiles, Dhaka, Bangladesh
  • Hasan Md. Mahabub
    Faculty of Textile Engineering, National Institute of Textile Engineering and Research (NITER), Dhaka, Bangladesh
  • Uddin Md. Zulhash
    Department of Wet Process Engineering, Bangladesh University of Textiles, Dhaka, Bangladesh

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.0744

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Dzięki przyjaznemu dla środowiska naturalnego podejściu do barwienia wzrosło w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci zastosowanie barwników naturalnych. Nadal istnieją pewne ograniczenia związane z naturalnymi barwnikami, takie jak wydajność barwienia, odtwarzalność odcieni, złożoność procesu, dostępność itp. Głównym problemem związanym z właściwością barwienia naturalnych barwników jest „niskie wyczerpanie”. W badaniu został wyekstrahowany naturalny barwnik z Curcuma longa L., następnie za jego pomocą zabarwiona została tkanina poliestrowa, przy zastosowaniu nadkrytycznego dwutlenku węgla. Metoda została opracowana w celu poprawy zdolności barwienia barwników naturalnych i skrócenia czasu procesu i zmniejszenia ilości ścieków. Wyczerpanie barwnika kurkuminoidowego na tkaninie poliestrowej wynosiło prawie 80%, a dzięki zastosowaniu nadkrytycznego dwutlenku węgla uzyskano najwyższą wytrzymałość koloru (K/S = 12). Barwiona tkanina poliestrowa poddana działaniu nadkrytycznego dwutlenku węgla wykazała głębsze odcienie (L* = 72,92) i lepsze właściwości odporności w porównaniu do barwionej w wysokich temperaturach przez wyczerpywanie barwnika z kąpieli.

Tagi:

supercritical carbon dioxide, exhaust dyeing method, polyethylene terephthalate fabric, Curcuma longa L.

Cytowanie:

Kabir SM, Hasan M, Uddin Z. Novel Approach to Dye Polyethylene Terephthalate (PET) Fabric in Supercritical Carbon Dioxide with Natural Curcuminoid Dyes. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 3(135): 65-70. DOI: 10.5604/01.3001.0013.0744

Opublikowano w numerze nr 3 (135) / 2019, strony 65–70.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook