Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (71) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Przewidywanie właściwości bezwęzłowych końców nitek za pomocą wielokrotnej regresji i sztucznych sieci neuronowych. Cz. II. Weryfikacja modeli regresji

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Zastosowanie środowiska oprogramowania Statistica + Sztuczne Sieci Neuronowe pozwoliło na wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych realizujących zadania regresyjne, do przewidywania właściwości fizycznych bezwęzłowych połączeń końców nitek. Bazę danych wprowadzonych do sieci zbudowano na podstawie wyznaczenia charakterystycznych wymiarów geometrycznych i właściwości wytrzymałościowych połączeń, oraz oszacowania cech nieaddytywnych, reprezentowanych przez splątanie i zmechacenie. Posłużono się sieciami typu perceptron wielowarstwowy MLP oraz sieciami neuronowymi realizującymi regresję uogólnioną GRNN. W celach porównawczych dokonano również predykcji właściwości omawianych połączeń przy użyciu regresji wielokrotnej.

Tagi: layer diagrams, surface diagrams, learning quality, validation quality, testing quality, learning error, validation error, testing error, correlation.

Opublikowano w numerze nr 6 (71) / 2008, strony 20–27.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook