Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (69) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Określenie współczynnika Poissona w płaszczyźnie papieru

Research and development

Autor:

  • Szewczyk Włodzimierz
    Institute of Papermaking and Printing, Technical University of Lodz, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Określono współczynniki Poissona w płaszczyźnie papieru. W pracy przedstawiono prostą i łatwą w praktycznym zastosowaniu metodę wyznaczenia tej stałej materiałowej. Zaproponowana metoda wyznaczania współczynnika Poissona wykorzystuje wyniki typowych badań stosowanych przy określaniu właściwości fizycznych papierów, takich jak moduł Younga, gęstość i wskaźnik TSI (wskaźnik sztywności rozciągania). W celu praktycznej weryfikacji zaproponowanej metodyki zbadano papiery stosowane do produkcji tektury falistej i porównano wartości współczynników uzyskane dla prędkości rozchodzenia się fal ultradźwiękowych w kierunku maszynowym i poprzecznym.

Tagi: paper, Poisson’s ratio, orthotrophy.

Opublikowano w numerze nr 4 (69) / 2008, strony 117–120.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook